ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΄Α’Ι’ ΒΑΣΙΛΗ΄ ΣΤΗΝ ΤΟΛΜΗ