ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας:

Την Παρασκευή 20/10 δε θα πραγματοποιηθούν τα τμήματα Fitness (18:00-19:00) και Kick Boxing (20:00-22:00). Σήμερα 19/10 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα Kick Boxing στις 20:45 με 22:00.