ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Ο ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ

Στις εξετάσεις μαύρων ζωνων DAN της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό που πραγματοποιήθηκαν στις 22/1/2022, ορίστηκε για ακόμα φορά ως ομοσπονδιακός εξεταστής ο προπονητής της Τόλμης Λεμονίδης Γεώργιος. ‘Είναι μεγάλη τιμή για τον προπονητή αλλά και τον Α.Σ ‘Η Τόλμη‘ αναφέρει ο πρόεδρος κ.Ζαμανόπουλος Ιωάννης.