ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6TH HWARANG KINDER GAMES