Ο Α.Σ ‘Η Τόλμη’ Κιλκίς εύχεται χρόνια πολλά για την εορτή των πεντεκαίδεκα ιερομαρτύρων, πολιούχων του Κιλκίς! Σήμερα ο σύλλογος δε θα λειτουργήσει! Λίγα λόγια για την εορτή της πόλης μας: Οι προστάτες και πολιούχοι της πόλεως του Κιλκίς, Πεντεκαίδεκα Ιερομάρτυρες έζησαν τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης