Εξετάσεις προαγωγής ζωνών του Α.Σ. ΄Η Τόλμη΄ Κιλκίς διεξήχθησαν στην αίθουσα πρώην Νομαρχίας Κιλκίς, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013.   Όλοι οι αθλητές-ριες καλούνται δυο φορές το χρόνο να δώσουν εξετάσεις για τις γνώσεις τους ανα κατηγορία με την ανάλογη ύλη σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία ΕΛ.Ο.Τ. Σε δυο προγράμματα διεξήχθησαν οι αξιολογήσεις. Στο πρώτο