Η ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Το Δ.Σ και οι προπονητές του Α.Σ ‘Η Τόλμη’ Κιλκίς εύχονται καλή σχολική και αθλητική χρονιά σε όλους τους μαθητές-ριες και αθλητές-ριες.